نمایشگاه تجهیزات پزشکی مادر
درباره ما

در عصری که همه ارتباطات به سمت و سوی اینترنت کشیده می شود و در کشورهای دیگر داد و ستد و انجام کارهای مالی و بازرگانی،همه از طریق اینترنت صورت می گیرد،متاسفانه ما هنوز از مزایا و مواهب این اختراع عظیم بشری،بسیار کم بهره برده ایم و می بریم.
در راستای تخفیف این نقیصه و سهولت امر ارتباط میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، موسسه بزرگمهر حکیم برای اولین بار، اقدام به تاسیس نمایشگاه تجهیزات پزشکی در عرصه اینترنت نموده است.
این کار حلقه ای از زنجیره اقدامات این شرکت است که با راه اندازی پایگاه مجله پزشکی مادر، آغاز شده است.

نمایشگاه تجهیزات پزشکی در عرصه اینترنت دارای مزایای بی شماری می باشد ، که به چند مورد اشاره می کنیم :

- از هر نقطه ای در دسترس است.

- دائمی است.

- گسترده و فراگیر است.

- راحت و سهل الوصول است.

- بازدیدکنندگان را از تازه ترین اطلاعات مربوط به عرضه کنندگان تجهیزات پزشکی آگاه می سازد.

- صرفه جویی در وقت و هزینه ها است.

- زمینه رقابت واقعی بین عرضه کنندگان تجهیزات پزشکی را فراهم می سازد.

- روابط و مناسبات میان مصرف کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات پزشکی را اصلاح می سازد.

موسسه بزرگمهر حکیم حضور همه مصرف کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات پزشکی را در این نمایشگاه خیر مقدم می گوید.